top of page

Laatste update: 24-02-2023

Algemene Huurvoorwaarden “Penthouse Casasuenia”

Penthouse Casasuenia

Calle Miño, Urbanización Las Mimosas - La Chismosa
03186 Orihuela Costa, Spanje

Verhuurlicentie: VT-450035-A

 

Bij betaling van het voorschot verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met ”Penthouse Casasuenia” aangaat.

2. Reservering en betaling

2.1 De huurovereenkomst komt tot stand zodra de boeking door “Penthouse Casasuenia” is bevestigd (Zie bevestigingsmail).

2.2 Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail dient door “Penthouse Casasuenia” van de huurder een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij “Penthouse Casasuenia” en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen. Na betaling accepteert de huurder de algemene voorwaarden.

2.3 De overige 70 % van de te betalen huurprijs en de waarborg dient uiterlijk 2 maanden voor het verblijf op de bankrekening van “Penthouse Casasuenia” te zijn voldaan, tenzij een aangepaste regeling is overeenkomen.

2.4 Bij boeking op een termijn van (minder dan) 2 maanden  voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens na ontvangst van het huurcontract te worden betaald.

2.5 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. “Penthouse Casasuenia” zendt dan een herinnering via mail (ofwel post) . Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen na de datum van de gestuurde herinnering nog niet in het bezit is van “Penthouse Casasuenia” wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval “Penthouse Casasuenia” gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden in rekening te brengen.

3. Annuleren

3.1 Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringsverzekering kosten die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening  gebracht tenzijen in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt.

3.2 “Penthouse Casasuenia” is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

3.3 Bij annulering vóór de termijn van 2 maanden vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd + 55 euro administratiekosten.

3.4 Bij annulering binnen de termijn van 2 maanden  vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd + 55 euro administratiekosten.

3.5 Annuleringsverzekering:

We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten!

4. Aankomst en vertrek

4.1 Af te spreken bij boeking.

 

5. Type/Formule verblijf.

  • Penthouse Casasuenia: Lakens en handdoeken inclusief.

 

6. Waarborg

6.1 Er dient een  waarborg betaald te worden van 200 euro.

Wij vertrouwen er op dat u, indien er sprake is van verwijtbare beschadigingen etc. ons daarvan op de hoogte zult stellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten in-en buiten het vakantiehuis en de sleutel ook bij ons terug is ontvangen, wordt de borgsom zo spoedig mogelijk naar terug overgemaakt.  Is de schade hoger dan de borgsom, dan zenden wij u een factuur betreffende de kosten. Kan er wel een verrekening plaatsvinden, dan verrekenen wij dit met de overgebleven borgsom. 


7. Roken is niet toegestaan in de woning.


8. Huisdieren op aanvraag.


9. Overige

 

9.1 Elektriciteitsverbruik: Inclusief normaal verbruik, 85 kWh/week. De kost voor incidenteel meerverbruik van elektriciteit: €0,50/kWh.

9.2 Waterverbruik: Inclusief normaal verbruik, 6 m³/week. De kost voor incidenteel meerverbruik van water €5,00/m³.

9.3 Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnde huishoudelijk reglement is een exemplaar in de vakantiewoning aanwezig.

9.4 Aansprakelijkheid: Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor: diefstal, verlies, schade, kwetsing, of ongeval veroorzaakt door personen of goederen tijdens en ten gevolge van uw verblijf.

9.5 Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door “Penthouse Casasuenia” van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van “Penthouse Casasuenia” in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

9.6 Maximaal aantal personen: Gebruik en bewoning maximaal door het aantal vooraf aangegeven personen, waarvoor het vakantiehuis is ingericht. Bij constatering van bewoning in het vakantiehuis door meer dan het toegestane aantal personen, dan nemen wij maatregelen. Altijd eerst af te spreken met ons.

9.7 “Penthouse Casasuenia”  service - nummers :
+32 56 89 20 55

Mocht er zich ondanks onze vele inspanningen, een tekortkoming voordoen of mocht er een mogelijke klacht ter plaatse niet kunnen opgelost worden, dan vragen wij u vriendelijk “Penthouse Casasuenia” onmiddellijk op de hoogte te brengen. Gelieve er begrip voor op te brengen dat zonder verwittiging wij na de reis geen klachten meer kunnen aanvaarden.

bottom of page